فانـــــــــــــــوس

در محضر خــــــــــــدا/6راستی نمره تقوایت چند است؟

اگر از من خدایی که شما را از پست ترین چیزی به زیباترین شکل آفریدم بپرسید که برایمان حرفی بزن؟ بگو از ان دنیایی که هر چند ندیده ایم ولی به آن یقین داریم. برایمان بگو که چه کنیم تا در زندگی ابدی و جاودانی به بالاترین مقام برسیم. اولیائت و دوستانت همنشین شویم،

 خواهم گفت:

" رمز خوشبختی و سعادتی در آن زندگی ابدی، اهل تقوا شدن در این زندگی چند روزه است."

خودم خبر دارم که واقعا تقوا داشتن در این چند روزه زندگی هم به همین آسانی نیست. خودم خلق کردم و خبر دارم که فراموشی یاد من و نعمتها و رحمتهایم، غفلت، شهوت مقام، شهوت پول، شهوت ثروت، شهوت جنسی وووو همه و همه در کمین نشسته اند. ولی خب آزمونم را طوری گرفته ام که هرکسی که به اندازه تقوایش در این نیا بهره ببرد. البته بگم من هم خدا هستم و انتهای رحمت و مظهر رحمت من ، دوستان و اهلبیت محبوبترین پیامبرم.ص. هستند تا دستتان را بگیرند و شفیعتان باشند که من دنیا و مافیها را به عشق همانها آفریده ام.

راستی نمره تقوایت چند است؟!

+ نوشته شده در  یازدهم اردیبهشت ۱۳۹۱ساعت 7:55  توسط   |